CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO (CLC)
 
- NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:
 
+ Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh, Tiếng Anh Thương mại)
+ Ngôn ngữ Trung (Tiếng Trung)
+ Ngôn ngữ Nhật
+ Ngôn ngữ Hàn Quốc
+ Quốc tế học
 
- ĐẶC ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH CLC:
 
+ Chương trình đào tạo: Được xây dựng trên cơ sở chương trình chính quy của Nhà trường và tham khảo các chương trình tiên tiến trên thế giới.
+ Đội ngũ giảng viên: Giảng viên Việt Nam có trình độ tiến sĩ hoặc thạc sĩ được đào tạo tại các nước như Hoa Kỳ, Anh, Australia, New Zealand, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... và giảng viên bản ngữ đến từ Hoa Kỳ, Anh, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản (đảm nhận khoảng 30% các học phần của chương trình đào tạo).
+ Điều kiện học tập: 
    > Quy mô lớp học nhỏ (không quá 30 SV/lớp).
    > Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện đại.
    > Thư viện có khu vực dành riêng phục vụ công tác nghiên cứu, thảo luận và làm việc nhóm.
+ Cơ hội trong thời gian học tập và sau tốt nghiệp: Hằng năm, SV có cơ hội được đi giao lưu, học tập trong nước và nước ngoài. SV có cơ hội tiếp tục học tập, nghiên cứu trình độ sau đại học (sau khi tốt nghiệp) trong nước hoặc ở nước ngoài.
 
- CÁCH THỨC XÉT TUYỂN: 
 
 
+ Sau khi ứng viên trúng tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh CLC, quy trình xét tuyển vào 02 chuyên ngành tiếng Anh CLC và tiếng Anh Thương mại CLC được thực hiện sau khi SV nhập học, giống quy trình xét tuyển vào chuyên ngành đối với các chương trình truyền thống.
 
- SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐƯỢC CẤP: Bằng tốt nghiệp + Bảng điểm ghi rõ hệ đào tạo Chất lượng cao
 
 
 Print