•  
     
     

 Giới thiệu

Giới thiệu về trường

 
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 709/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ, với sứ mạng đào tạo nâng cao tri thức về ngôn ngữ, văn hóa nhân loại nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 chọn là một trong năm Trung tâm Ngoại ngữ khu vực với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, khảo sát, năng lực ngoại ngữ, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ
 
Các ngành/ chuyên ngành đào tạo:
* Bậc đại học:
1. Sư phạm Tiếng Anh:
* Sư phạm Tiếng Anh
* Sư phạm Tiếng Anh bậc tiểu học
2. Sư phạm Tiếng Pháp
3. Sư phạm tiếng Nga
4. Sư phạm Tiếng Trung Quốc
5. Ngôn ngữ Anh:
* Tiếng Anh
* Tiếng Anh thương mại
* Tiếng Anh Du lịch
6. Ngôn ngữ Nga:
* Tiếng Nga
* Tiếng Nga Du lịch
 
7. Ngôn ngữ Pháp:
* Tiếng Pháp
* Tiếng Pháp Du lịch
8. Ngôn ngữ Trung Quốc:
* Tiếng Trung
* Tiếng Trung Thương mại
* Tiếng Trung Du lịch
9. Ngôn ngữ Nhật
10. Ngôn ngữ Hàn Quốc
11. Ngôn ngữ Thái Lan
12. Quốc tế học
13. Đông Phương học
14. Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam
 
* Chương trình chất lượng cao:
- Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh)
- Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại)
- Quốc tế học
- Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung)
- Ngôn ngữ Hàn Quốc
- Ngôn ngữ Nhật Bản
 
* Bậc sau đại học:
- Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh          
- Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
- Thạc sĩ Ngôn ngữ Pháp
 
338 cán bộ, viên chức, trong đó có 236 giảng viên (8 PGS, 30 TS, 181 ThS, 17 ĐH) được đào tạo từ các quốc gia có các ngôn ngữ mà Trường giảng dạy: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan.
 
Đội ngũ chuyên gia, tình nguyện viên bản ngữ giàu kinh nghiệm tham gia giảng dạy tại Trường.
 
Lịch sử phát triển:
Ngày 14 tháng 04 năm 1985 Bộ Giáo dục ra Quyết định số 395B/QĐ thành lập Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng.
Ngày 04 tháng 04 năm 1994 Chính phủ ra Nghị định số 32/CP về việc thành lập Đại học Đà Nẵng, cơ sở Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng làm nòng cốt cùng với Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng thành lập Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
Ngày 26 tháng 08 năm 2002, Chính phủ ra Quyết định số 709/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng trên cơ sở tách và tổ chức lại 5 Khoa ngoại ngữ của Trường Đại học Sư phạm.
 
Nhiệm vụ:
Đào tạo giáo viên và chuyên gia ngôn ngữ có trình độ đại học và sau đại học về một số ngôn ngữ thông dụng trên thế giới.
Nghiên cứu khoa học và thực hiện các dịch vụ xã hội thuộc lĩnh vực ngôn ngữ văn hóa.
Giảng dạy ngoại ngữ cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng.
Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 với tư cách là 1 trong những đơn vị nòng cốt, 1 trong 5 Trung tâm Ngoại ngữ khu vực.
 
Cơ cấu tổ chức:
8 Khoa:
1. Khoa Tiếng Anh 2. Khoa Tiếng Pháp
3. Khoa Tiếng Nga 4. Khoa Tiếng Trung
5. Khoa Nhật - Hàn – Thái 6. Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
7. Khoa Quốc tế học 8. Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
 
8 Phòng chức năng:
1. Phòng Tổ chức - Hành chính 2. Phòng Đào tạo
3. Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục 4. Phòng Cơ sở Vật chất
5. Phòng Công tác Sinh viên 6. Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế
7. Phòng Thanh tra – Pháp chế 8. Phòng Kế hoạch – Tài chính
 
4 Trung tâm:
1. Trung tâm Ngoại ngữ Đà Nẵng 3. Trung tâm Nghiên cứu Ngôn ngữ - Văn hóa
2. Trung tâm Dịch thuật 4. Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp
 
1 Tổ trực thuộc: Tổ Thư viện.
 
Lãnh đạo Trường qua các thời kỳ: 
 
*Thời kỳ Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng:
+ 1985-1986:
 
1. Thầy Vũ Đình Khánh Trưởng Ban phụ trách
2. TS. Dương Lân Phó Trưởng Ban phụ trách
3. PGS.TS. Ngô Doãn Đãi Phó Trưởng Ban phụ trách
 
+ 1986-1988:
 
1. PGS.TS. Nguyễn Hào Trưởng Ban phụ trách
2. TS. Dương Lân Phó Trưởng Ban phụ trách
3. PGS.TS. Ngô Doãn Đãi Phó Trưởng Ban phụ trách
 
+ 1988-1989:
 
1. TS. Dương Lân Quyền Trưởng Ban phụ trách
2. GS.TS. NGND. Nguyễn Đức Chính Phó Trưởng Ban phụ trách
3. NGƯT. Đặng Công Lý Phó Trưởng Ban phụ trách
 
+ 1989-1990:
 
1. GS.TS. NGND. Nguyễn Đức Chính Trưởng Ban phụ trách
2. TS. Dương Lân Phó Trưởng Ban phụ trách
3. NGƯT. Đặng Công Lý Phó Trưởng Ban phụ trách
 
+ 1991-1995:
 
1. NGƯT. Đặng Công Lý Trưởng Ban phụ trách
2. TS. Dương Lân Phó Trưởng Ban phụ trách
 
 
* Thời kỳ Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN:
+ 2003-2004:
 
1. PGS.TS. Phan Văn Hòa Phó Hiệu trưởng phụ trách
2. TS. Trần Quang Hải Phó Hiệu trưởng
 
+ 2004-2009:
 
1. PGS.TS. Phan Văn Hòa Hiệu trưởng
2. TS. Trần Quang Hải Phó Hiệu trưởng
3. TS. Lê Viết Dũng Phó Hiệu trưởng
4. PGS.TS. Dương Quốc Cường Phó Hiệu trưởng
 
+ 2009-2014:
 
1. PGS.TS. Phan Văn Hòa Hiệu trưởng
2. TS. Trần Quang Hải Phó Hiệu trưởng
3. TS. Lê Viết Dũng Phó Hiệu trưởng
4. PGS.TS. Dương Quốc Cường Phó Hiệu trưởng
5. TS. Trần Hữu Phúc Phó Hiệu trưởng
 
+ 2014-2019:
 
1. TS. Trần Hữu Phúc Hiệu trưởng
2. PGS.TS. Dương Quốc Cường Phó Hiệu trưởng
3. PGS.TS. Nguyễn Văn Long Phó Hiệu trưởng
4. TS. Đào Thị Thanh Phượng Phó Hiệu trưởng