Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHĐN thường xuyên được tham gia các chương trình tư vấn việc làm, định hướng nghề nghiệp và phỏng vấn tuyển dụng của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng lớn và nổi tiếng; được tiếp cận hàng trăm thông tin tuyển dụng được đăng tải trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của Nhà trường và các đơn vị trực thuộc; được gặp gỡ, giao lưu, tiếp xúc trực tiếp với các nhà tuyển dụng trong các chương trình ngày hội việc làm và tư vấn tuyển dụng do Nhà trường, Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên ĐHĐN tổ chức. Chính vì thế, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHĐN có tỷ lệ tìm được việc làm rất cao (gần 100%) ngay trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp.