Thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN năm 2023

Các thông tin chung về xét tuyển năm 2023

(Trích Đề án tuyển sinh năm 2023. Thông tin đầy đủ XEM TẠI ĐÂY)
 
1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong nước và ngoài nước
2. Đối tượng tuyển sinh, điều kiện tuyển sinh
      Thí sinh có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 5 của “Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” ban hành theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT), cụ thể như sau:
      - Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;
      - Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.
      - Đạt ngưỡng đầu vào do Bộ GD&ĐT và Nhà trường quy định;
      - Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;
      - Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.
      - Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, Trường thực hiện các biện pháp cần thiết và tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh có nguyện vọng được đăng ký dự tuyển và theo học các ngành phù hợp với điều kiện sức khỏe của thí sinh.
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
     - Xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông các năm 2021, 2022, 2023 (Trừ Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023).
     - Xét tuyển vào tất cả các ngành đào tạo của trường. Riêng đối với các ngành sư phạm (Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Pháp và Sư phạm tiếng Trung Quốc), ngoài các điều kiện nêu bên dưới, thí sinh cần phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các ngành đào tạo giáo viên do Bộ GD&ĐT quy định trong Quy chế tuyển sinh 2022, cụ thể là : thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi.
     - Đối với các ngành ngoài sư phạm, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định bên dưới.
     - Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo nhiều phương thức khác nhau.
     - Điểm môn Ngoại ngữ (nếu lấy từ học bạ) dùng để xét tuyển (tính điểm xét tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, …) là điểm của môn Ngoại ngữ thứ nhất (Ngoại ngữ 1).
     - Thí sinh chỉ được sử dụng căn cước công dân để đăng ký xét tuyển.
     - Thí sinh không cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác thì không được xét tuyển.
     - Điểm ưu tiên:
Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên theo quy định
       + Điểm ưu tiên được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
       + Tổng điểm đạt được là tổng điểm 3 môn (trong tổ hợp môn xét tuyển) và tính theo công thức sau:
Tổng điểm đạt được = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm Môn ngoại ngữ x 2) x 3/4
       + Tổng điểm đạt được được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
       + Đối với điểm Khu vực ưu tiên chỉ được áp dụng đối với các thí sinh tốt nghiệp các năm 2022, 2023.
       + Điểm ưu tiên được xác định theo công thức trên đối với thí sinh đạt tổng điểm đạt được ≥ 22,5; đối với các thí sinh có Tổng điểm đạt được < 22,5 thì sẽ được cộng mức điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT.
 

Các tin khác: