•  
     
     

  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN năm 2018

Điểm nhận đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2018

Điểm nhận đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2018

Mã trường: DDF
 
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng công bố Điểm nhận đăng ký xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2018
 

Các tin khác: