Thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN năm 2023

Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Trích Đề án tuyển sinh năm 2023. Thông tin đầy đủ XEM TẠI ĐÂY)
 

1. Nguyên tắc đăng ký và xét tuyển
1.1. Nguyên tắc đăng ký
       Nguyên tắc chung
       - Xét tuyển vào ngành đúng, ngành phù hợp trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần.
       - Khi đăng ký xét tuyển, thí sinh được đăng ký nhiều ngành khác nhau và vào theo thứ tự ưu tiên, mỗi thí sinh trúng tuyển một nguyện vọng sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo.
       - Xét theo thứ tự giải (hoặc điểm trung bình 3 năm học trung học phổ thông (THPT), hoặc tương đương) từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu và ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến hết.
       - Trường hợp có nhiều thí sinh đồng hạng vượt quá chỉ tiêu tuyển thẳng sẽ xét đến tiêu chí phụ là điểm trung bình năm học lớp 12.
      - Tổng chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển nằm trong chỉ tiêu được công bố trong Đề án tuyển sinh năm 2023 của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.
      Nguyên tắc đăng ký
       - Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
       - Thí sinh được đăng ký tối đa 05 nguyện vọng vào ngành phù hợp do Trường ĐHNN, ĐHĐN quy định;
      - Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng đăng ký sau khi đã xác nhận trên hệ thống đăng ký trực tuyến của Trường ĐHNN, ĐHĐN.    
1.2. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
      Xét tuyển thẳng với các ngành đào tạo được quy định (XEM PHỤ LỤC). Riêng đối với các ngành sư phạm (Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Pháp và Sư phạm tiếng Trung Quốc), ngoài các điều kiện nêu bên dưới, thí sinh cần phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các ngành đào tạo giáo viên do Bộ GD&ĐT quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành, cụ thể là : thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi.
1.2.1.  Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được  tuyển thẳng vào tất cả các ngành, chương  trình
1.2.2. Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia
      Xét tuyển thẳng thí sinh đã tốt nghiệp THPT đoạt giải Nhất, Nhì, Ba các môn văn hóa trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức, thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.
1.2.3. Các trường hợp khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
      Hiệu trưởng của Trường căn cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp quy định dưới đây (trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ sung kiến thức trước khi vào học chính thức):
      - Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một số ngành do Trường quy định nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường;
      - Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;
     - Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
      - Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
2. Công bố kết quả xét tuyển và xử lý nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT
      Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, Trường ĐHNN, ĐHĐN công bố kết quả xét tuyển sớm và danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh tốt nghiệp năm 2023).
      Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở đợt xét tuyển sớm phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng đã được công bố đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống của Bộ GDĐT theo kế hoạch chung để xử lý nguyện vọng toàn quốc.
       Thí sinh chỉ trúng tuyển chính thức sau khi có kết quả xử lý nguyện vọng cuối cùng trên hệ thống của Bộ GDĐT.
       Các thí sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển ở đợt xét tuyển sớm sẽ không được xử lý nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GDĐT.
3. Lệ phí đăng ký xét tuyển
      - Lệ phí đăng ký xét tuyển: Miễn phí.
4. Thời gian, địa chỉ đăng ký xét tuyển
      - Thời gian đăng ký: từ ngày 15/4/2023 đến hết ngày 31/5/2023
 
 
 

Các tin khác: