Thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN năm 2023

Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển
   Danh mục các ngành tuyển sinh đào tạo, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển được qui định trong Phụ lục đính kèm.
2. Phạm vi tuyển sinh, đối tượng và chính sách ưu tiên
   - Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước;
   - Đối tượng: thí sinh đã tốt nghiệp THPT các năm 2020, 2021 và 2022 hoặc tương đương thuộc các đối tượng tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành, cụ thể như sau:
Nhóm 1: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân chiến sỹ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào tất cả các ngành;
Nhóm 2: Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thời gian đạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng được tuyển thẳng vào ngành phù hợp được quy định tại Phụ lục đính kèm;
Nhóm 3: Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp quy định dưới đây:
+Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một số ngành do Trường quy định nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường;
+ Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;
+ Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
+ Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
   - Đối với các ngành sư phạm (Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Pháp và Sư phạm tiếng Trung Quốc), ngoài các điều kiện nêu trên, thí sinh cần phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các ngành đào tạo giáo viên do Bộ GD&ĐT quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành, cụ thể là : thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi.
3. Nguyên tắc đăng ký và xét tuyển
3.1. Nguyên tắc đăng ký
   - Thí sinh đăng ký bằng hình thức trực tuyến trên trang tuyển sinh của Trường ĐHNN, ĐHĐN;
   - Thí sinh được đăng ký tối đa 05 nguyện vọng xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp do Trường ĐHNN, ĐHĐN quy định tại Phụ lục dính kèm.
   - Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng đăng ký sau khi đã xác nhận trên hệ thống đăng ký trực tuyến của Trường ĐHNN, ĐHĐN.
3.2. Nguyên tắc xét tuyển
   - Đối với hồ sơ tuyển thẳng thuộc Nhóm 2: Xét tuyển vào ngành phù hợp trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần.
   - Khi đăng ký xét tuyển, thí sinh được đăng ký nhiều ngành khác nhau và theo thứ tự ưu tiên, mỗi thí sinh trúng tuyển một nguyện vọng sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo.
   - Xét theo thứ tự giải từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu và ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến hết. Trường hợp có nhiều thí sinh đồng hạng vượt quá chỉ tiêu tuyển thẳng sẽ xét đến tiêu chí phụ là điểm trung bình năm học lớp 12.
   - Thí sinh không cung cấp đầy đủ các minh chứng theo quy định trong quá trình đăng ký trực tuyến không được xét tuyển;
   - Thí sinh không cung cấp minh chứng để hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng hoặc minh chứng không hợp lệ sẽ không được cộng điểm ưu tiên đối tượng.
3.3. Công bố kết quả xét tuyển và xử lý nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GDĐT
   Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, Trường ĐHNN, ĐHĐN công bố kết quả xét tuyển sớm và danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh tốt nghiệp năm 2022).
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở đợt xét tuyển sớm phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng đã được công bố đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống của Bộ GDĐT theo kế hoạch chung để xử lý nguyện vọng toàn quốc.
Thí sinh chỉ trúng tuyển chính thức sau khi có kết quả xử lý nguyện vọng cuối cùng trên hệ thống của Bộ GDĐT.
Các thí sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển ở đợt xét tuyển sớm sẽ không được xử lý nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GDĐT.
4. Lệ phí đăng ký xét tuyển
   - Lệ phí đăng ký xét tuyển: Miễn phí
5. Thời gian, địa chỉ đăng ký xét tuyển
   - Thời gian đăng ký: từ ngày 15/6/2022 đến hết ngày 30/6/2022
 
 

Các tin khác: