Thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN năm 2023

Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào điểm học bạ (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT các năm 2020, 2021, 2022)

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2022 theo Phương thức xét tuyển dựa vào điểm học bạ của Trường như sau:
1. Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển
Xem Phụ lục (tại đây)
2. Phạm vi tuyển sinh, chính sách ưu tiên
- Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.
- Chính sách ưu tiên: theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
3. Nguyên tắc xét tuyển:
Xét tuyển dựa vào điểm học bạ (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT các năm 2020, 2021, 2022)
- Điểm xét tuyển dựa trên tổng điểm của tổ hợp ba môn xét tuyển (xem tại đây) theo thang điểm 30 (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2) cộng điểm ưu tiên (nếu có).
- Điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển (xem tại đây) là trung bình cộng của điểm trung bình môn học năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12, làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
- Môn ngoại ngữ dùng trong xét tuyển là ngoại ngữ chính (Ngoại ngữ 1) ghi trong học bạ.
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào :
+ Đối với các ngành sư phạm (Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Pháp và Sư phạm tiếng Trung Quốc) : học lực lớp 12 xếp loại Giỏi.
+ Đối với các ngành ngoài sư phạm : Tổng điểm 3 môn (không nhân hệ số) trong tổ hợp xét tuyển từ 18,00 điểm trở lên.
- Đối với các ngành có cùng môn Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển, tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm : Ưu tiên môn Ngoại ngữ.
 
 

Các tin khác: