Thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN năm 2023

Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra trình độ năng lực của ĐHQG Tp. HCM năm 2022 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT các năm 2020, 2021, 2022).

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2022 theo Phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM như sau:
1. Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển
Xem Phụ lục (tại đây)
2. Phạm vi tuyển sinh, chính sách ưu tiên
- Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.
- Chính sách ưu tiên: theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
3. Nguyên tắc xét tuyển:
Xét tuyển từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu
4. Ngưỡng ĐBCL đầu vào
- Tổng điểm bài thi đánh giá năng lực đạt từ 600 điểm trở lên.
- Điểm trung bình chung môn Ngoại ngữ năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12 THPT đạt từ 6.5 trở lên. Điểm môn Ngoại ngữ lấy từ học bạ.
 
 

Các tin khác: