Thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN năm 2023

Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra trình độ năng lực của ĐHQG Tp. HCM năm 2023 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT các năm 2021, 2022, 2023)

(Trích Đề án tuyển sinh năm 2023. Thông tin đầy đủ XEM TẠI ĐÂY)
 
 
 
1. Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra trình độ năng lực của ĐHQG Tp. HCM năm 2023
1.1.  Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển XEM PHỤ LỤC
1.2.  Nguyên tắc xét tuyển
      - Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp THPT các năm 2021, 2022, 2023.
      - Xét tuyển từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu các thí sinh có tổng điểm bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG Tp. HCM đạt từ 600 điểm trở lên và điểm trung bình chung môn Ngoại ngữ năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12 THPT đạt từ 6.5 trở lên. Điểm môn Ngoại ngữ lấy từ học bạ.
      - Nguyên tắc xét tuyển:
        + Xét tuyển từ  cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu.
        + Điểm xét tuyển = Điểm bài thi ĐGNL + Điểm ưu tiên (nếu có).
        + Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
2. Công bố kết quả xét tuyển và xử lý nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT
      Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, Trường ĐHNN, ĐHĐN công bố kết quả xét tuyển sớm và danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh tốt nghiệp năm 2023).
      Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở đợt xét tuyển sớm phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng đã được công bố đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống của Bộ GDĐT theo kế hoạch chung để xử lý nguyện vọng toàn quốc.
      Thí sinh chỉ trúng tuyển chính thức sau khi có kết quả xử lý nguyện vọng cuối cùng trên hệ thống của Bộ GDĐT.
      Các thí sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển ở đợt xét tuyển sớm sẽ không được xử lý nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GDĐT.
3. Lệ phí đăng ký xét tuyển
     - Lệ phí đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Đại học Đà Nẵng.
4. Thời gian, địa chỉ đăng ký xét tuyển
    - Thời gian đăng ký: từ ngày 15/4/2023 đến hết ngày 31/5/2023
 

Các tin khác: