Thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN năm 2023

Phương thức 5: Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2022 theo Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của Trường như sau:
1. Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển
Xem Phụ lục. (tại đây)
2. Phạm vi tuyển sinh, chính sách ưu tiên
- Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.
- Chính sách ưu tiên: theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
 

Các tin khác: