Thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN năm 2023

Phương thức 5: Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

(Trích Đề án tuyển sinh năm 2023. Thông tin đầy đủ XEM TẠI ĐÂY)
 
 
 
1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023
1.1. Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển: XEM PHỤ LỤC
1.2. Nguyên tắc xét tuyển
       - Điểm xét tuyển dựa trên tổng điểm thi của tổ hợp ba môn xét tuyển theo thang điểm 30 (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2) của kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cộng điểm ưu tiên (nếu có).
       - Nguyên tắc xét tuyển:
         + Xét tuyển từ  cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu.
         + Điểm xét tuyển = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn Ngoại ngữ  x 2) x 3/4 + Điểm ưu tiên (nếu có).
         + Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
       - Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 theo quy định hiện hành và được công bố sau khi có kết quả kỳ thi.
       - Đối với các ngành có cùng môn Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển, tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm: Ưu tiên môn Ngoại ngữ.
       Để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho những thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp do không thể tham dự đợt thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (danh sách thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp năm 2023 do Bộ GD&ĐT công bố), trường hợp thí sinh thuộc diện xét tốt nghiệp đặc cách năm 2023 đã đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023, thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) của Nhà trường.
       Thời gian đăng ký bổ sung cho những thí sinh thuộc đối tượng này theo quy định của Đại học Đà Nẵng.
2. Công bố kết quả xét tuyển và xử lý nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT
       - Theo kế hoạch của Đại học Đà Nẵng và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Lệ phí đăng ký xét tuyển
      - Lệ phí đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Thời gian, địa chỉ đăng ký xét tuyển
      - Theo kế hoạch của Đại học Đà Nẵng và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 

Các tin khác: