Toàn cảnh thông tin tuyển sinh đại học chính quy vào Đại học Đà Nẵng năm 2020

Updated : 2020/02/07


Trong đợt tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 sắp đến, Đại học Đà Nẵng sẽ có nhiều điểm mới trong hình thức và phương thức tuyển sinh. Dưới đây là hình ảnh toàn cảnh về thông tin tuyển sinh chính quy năm 2020: