•  
     
     

ĐIỂM CHUẨN & DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHĐN NĂM 2017

Updated : 30/07/2017

ĐIỂM CHUẨN & DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHĐN NĂM 2017
Ghi chú:
(1) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển ngành; TTNV là "Thứ tự nguyện vọng".
(2) Đối với các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển ngành được quy về thang điểm 30.
(3) Đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp, Điểm trúng tuyển ngành là điểm trúng tuyển cao nhất của các tổ hợp vào ngành đó.