NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG PHÁP

I. THÔNG TIN CHUNG
Mã trường: DDF
Mã ngành đào tạo: 7140233
Chỉ tiêu: 20
Trình độ đào tạo: Đại học
Văn bằng tốt nghiệp: Đại học chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT
Thời gian đào tạo: 4 năm
Điều kiện tốt nghiệp:
– Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
– Tích lũy đủ số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo;
– Điểm chung bình chung tích lũy của toàn khoá học đạt từ 2,00/4,00 trở lên;
– Có Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất và Tin học
– Đạt Chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ (Ngoại ngữ 1: Bậc 5, Ngoại ngữ 2: Bậc 3)

II. Phương thức và Tổ hợp xét tuyển
1. Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT (Mã xét tuyển: 301)
(Xem chi tiết tại đây)

2. Xét tuyển theo đề án của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng (Mã xét tuyển: 303)
(Xem chi tiết tại đây)

3. Tổ hợp xét theo kết quả học tập THPT (Học bạ) (Mã xét tuyển: 200)
(Xem chi tiết tại đây)

TT Tổ hợp Mã Tổ hợp
1 Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh D01
2 Ngữ Văn + Toán + Tiếng Pháp D03
3 Toán + Địa lý + Tiếng Anh D10
4 Ngữ Văn + Địa lý + Tiếng Anh D15


4. Tổ hợp xét theo điểm thi THPT (Mã xét tuyển: 100)
(Xem chi tiết tại đây)

TT Tổ hợp Mã Tổ hợp
1  Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh D01
2  Ngữ Văn +Toán + Tiếng Pháp D03
3  Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh D96
4  Ngữ Văn + Khoa học xã hội + Tiếng Anh D78


III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
– Thời gian học theo thiết kế: 8 học kỳ
– Tổng số tín chỉ: 139 tín chỉ
– Mục tiêu và Chuẩn đầu ra

Mục tiêu (PO)

Chuẩn đầu ra (PLO)

PO 1: nền tảng kiến thức tiếng Pháp trên các bình diện để giao tiếp thành công trong môi trường nghề nghiệp

PLO 1: Vận dụng kiến thức tiếng Pháp ở các bình diện về ngôn ngữ trong giao tiếp xã hội và nghề nghiệp.

PLO2: Phân tích các văn bản tiếng Pháp dạng nói và viết thông qua kiến thức ngôn ngữ như ngữ âm, ngữ pháp, cú pháp và ngữ nghĩa

PO 2: năng lực tiếng Pháp để giao tiếp thành công trong môi trường nghề nghiệp

PLO3: Thể hiện năng lực giao tiếp liên văn hóa để giao tiếp và tác nghiệp thành công trong môi trường xã hội và nghề nghiệp

PLO4: Giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Pháp trong xã hội và trong môi trường nghề nghiệp

PO3: kiến thức và năng lực sư phạm để giảng dạy tiếng Pháp như là một ngoại ngữ

PLO5: Nắm vững kiến thức về lý luận dạy học tiếng Pháp như là ngoại ngữ đối với các đối tượng người học khác nhau

PLO6: Tổ chức giảng dạy tiếng Pháp hiệu quả cho các đối tượng người học có các nhu cầu khác nhau

PO4: đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm đối với việc học tập suốt đời, bồi dưỡng chuyên môn để phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội.

PLO7: Thực hiện các đề án học tập nghiên cứu và khởi nghiệp về các lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ, văn hóa và giáo dục.

PLO8: Thể hiện năng lực CNTT, năng lực học tập tự chủ nhằm trau dồi chuyên môn nghề nghiệp và phát triển năng lực học tập suốt đời.

PLO9: Thể hiện trách nhiệm dân sự và trách nhiệm nghề nghiệp, có năng lực giao tiếp ứng xử, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm nhằm thích ứng hiệu quả trong môi trường nghề nghiệp


IV. Cơ hội việc làm và khả năng học tập sau đại học
Vị trí việc làm
– Giảng dạy tiếng Pháp, làm việc tại các trường phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở đào tạo khác.
– Đảm nhận được công việc hoặc vị trí công tác cấp chuyên viên đối ngoại tại các cơ quan phục vụ đối ngoại, các sở ngoại vụ.
– Các vị trí công tác có sử dụng tiếng Pháp trong lĩnh vực du lịch lữ hành và các dịch vụ khác.

Khả năng học tập sau ĐH
– Các chương trình đào tạo sau đại học hiện có tại Trường:
+ Ngôn ngữ Pháp
+ Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
– Các chương trình liên kết tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước

V. Thông tin liên hệ 
Trang Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng:
Website: https://tuyensinh.ufl.udn.vn
Email: tuyensinh@ufl.udn.vn

Tư vấn tuyển sinh: https://forms.gle/ngP8v2NcmHmcZBdb6

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng:
Website: http://khoaspnn.ufl.udn.vn
Email: khoaspnn@ufl.udn.vn