NGÀNH NGÔN NGỮ THÁI LAN

I. Thông tin tổng quátMã trường: DDFMã ngành đào tạo: 7220214Chỉ tiêu: 25Trình độ đào tạo: Đại họcVăn bằng tốt nghiệp: Bằng Cử nhânĐối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo Quy định hiện hành.Thời gian đào tạo: 4 nămĐiều kiện tốt nghiệp:+ Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang

Read more

NGÀNH HÀN QUỐC HỌC

I. Thông tin tổng quátMã ngành đào tạo: 7310614Chỉ tiêu: 40Trình độ đào tạo: Đại học Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhânĐối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPTThời gian đào tạo: 4 nămĐiều kiện tốt nghiệp: – Cho đến thời điểm tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức

Read more

NGÀNH NGÔN NGỮ HÀN QUỐC

I. Thông tin tổng quátMã trường: DDFMã ngành đào tạo: 7220210Chỉ tiêu: 115Trình độ đào tạo: Đại học Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhânĐối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPTThời gian đào tạo: 4 nămĐiều kiện tốt nghiệp: – Cho đến thời điểm tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật

Read more

NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT

I. Thông tin tổng quátMã trường: DDFMã ngành đào tạo: 7220209Chỉ tiêu: 115Trình độ đào tạo: Đại học Văn bằng tốt nghiệp: Đại họcĐối tượng tuyển sinh: Thí sinh có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 5 của “Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” ban hành theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022

Read more

NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH

I. THÔNG TIN CHUNGMã trường: DDFMã ngành đào tạo: 7140231Chỉ tiêu: 45Trình độ đào tạo: Đại họcVăn bằng tốt nghiệp: Đại học chính quyĐối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPTThời gian đào tạo: 4 nămĐiều kiện tốt nghiệp:– Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;– Tích lũy đủ số tín chỉ

Read more

NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG PHÁP

I. THÔNG TIN CHUNGMã trường: DDFMã ngành đào tạo: 7140233Chỉ tiêu: 20Trình độ đào tạo: Đại họcVăn bằng tốt nghiệp: Đại học chính quyĐối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPTThời gian đào tạo: 4 nămĐiều kiện tốt nghiệp:– Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;– Tích lũy đủ số tín chỉ

Read more

NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG TRUNG QUỐC

I. THÔNG TIN CHUNGMã trường: DDFMã ngành đào tạo: 7140234Chỉ tiêu: 20Trình độ đào tạo: Đại họcVăn bằng tốt nghiệp: Đại học chính quyĐối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPTThời gian đào tạo: 4 nămĐiều kiện tốt nghiệp:– Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;– Tích lũy đủ 139 tín chỉ

Read more