NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Chuyên ngành Tiếng Anh
I. Thông tin tổng quát:
Mã trường: DDF
Mã ngành đào tạo:  
7220201 (Đào tạo toàn khóa tại Đà Nẵng)
7220201KT (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum)

Chỉ tiêu: 549
Trình độ đào tạo: Đại học
Văn bằng tốt nghiệp: Đại học chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT
Thời gian đào tạo: 4 năm
Điều kiện tốt nghiệp:
– Cho đến thời điểm tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
– Tích lũy đủ số học phần quy định trong chương trình đào tạo;
– Điểm chung bình chung tích lũy của toàn khoá học đạt từ 2,00/4,00 trở lên;
– Có Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục Thể chất.
– Đạt Chuẩn đầu ra theo Quyết định về chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ và Tin học của Hiệu trưởng Trường Đại học ngoại ngữ.

II. Phương thức và Tổ hợp xét tuyển:
1. Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT (Mã xét tuyển: 301)
(“Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” ban hành theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ GD&ĐT.)
(Xem chi tiết tại đây)

2. Tổ hợp xét tuyển theo đề án của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng (Mã xét tuyển: 303)
(Xem chi tiết tại đây)

TT Tổ hợp Mã Tổ hợp
1 Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 D01
2 Toán + Vật lý+ Tiếng Anh*2 A01
3 Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2 D10
4 Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2 D15

3. Tổ hợp xét theo kết quả học tập THPT (Học bạ) (Mã xét tuyển: 200)
(Xem chi tiết tại đây)

TT Tổ hợp Mã Tổ hợp
1 Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 D01
2 Toán + Vật lý+ Tiếng Anh*2 A01
3 Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2 D10
4 Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2 D15

4. Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra trình độ năng lực của ĐHQG Tp. HCM năm 2024 (Mã xét tuyển: 402)
(Xem chi tiết tại đây)

5. Tổ hợp xét theo điểm thi THPT (Mã xét tuyển: 100)
(Xem chi tiết tại đây)

TT Tổ hợp Mã Tổ hợp
1 Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 D01
2 Toán + Vật lý+ Tiếng Anh*2 A01
3 Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 D96
4 Ngữ văn + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 D78

III. Chuẩn đầu ra (CĐR) của chương trình đào tạo:
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên ngành Tiếng Anh có khả năng:
CĐR 1: Thành thạo tiếng Anh trên các bình diện ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, diễn ngôn đạt bậc 5/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
CĐR 2: Phân tích và tạo lập ngôn bản tiếng Anh trên nền tảng kiến thức ngữ âm-âm vị học, hình thái học, cú pháp học, ngữ nghĩa học và ngữ dụng học;
CĐR 3: Vận dụng kiến thức tiếng Anh để giao tiếp hiệu quả trong môi trường công việc thực tế;
CĐR 4: Vận dụng kiến thức liên văn hóa để giao tiếp hiệu quả trong môi trường làm việc toàn cầu;
CĐR 5: Giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác biên dịch và phiên dịch trong các ngữ cảnh sử dụng tài liệu thực;
CĐR 6: Phát triển các kỹ năng biên dịch và phiên dịch để xử lý hiệu quả các tác vụ dịch thuật trong các tình huống học thuật và nghề nghiệp;
CĐR 7: Thực hiện các nghiên cứu về ngôn ngữ, giao tiếp ngôn từ, dịch thuật và giao văn hóa bằng tiếng Anh hoặc đối chiếu với tiếng Việt;
CĐR 8: Sử dụng ngoại ngữ thứ hai ở bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có kỹ năng công nghệ thông tin, kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp, có tư duy phản biện và sáng tạo, kết hợp với các kỹ năng mềm để thích nghi với thế giới công việc không ngừng đổi mới với các yêu cầu ngày càng cao;
CĐR 9: đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm pháp lý và chuyên môn, có ý thức học tập suốt đời để phát triển nhân cách và phục vụ cộng đồng.

IV. Cơ hội việc làm và khả năng học tập sau đại học:
1. Cơ hội việc làm
Sinh viên tốt nghiệp CTĐT chuyên ngành Tiếng Anh có thể thực hiện các công việc:
– Biên dịch viên, phiên dịch viên tại các văn phòng đại diện cho các tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ và phi chính phủ tại Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới;.
– Thư ký, điều phối viên văn phòng, biên dịch viên, phiên dịch viên trong các tổ chức liên doanh, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân;
– Trợ lý văn phòng, biên dịch viên, phiên dịch viên trong các cơ quan ngoại giao, hợp tác quốc tế; cơ quan quốc phòng, an ninh; cơ quan báo chí, truyền thông ở Trung ương và địa phương;
– Giảng viên, nghiên cứu viên trong lĩnh vực Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ học đối chiếu, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu;
– Giáo viên, trợ giảng cho các trường phổ thông và trung tâm ngoại ngữ.

2. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
– Tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc sau đại học ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ học đối chiếu, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh và các ngành học liên quan tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
– Tự học và học tập suốt đời để phát triển bản thân, đáp ứng các yêu cầu của công việc và thăng tiến trong sự nghiệp.

V. Thông tin liên hệ:
Trang Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng:
Website: https://tuyensinh.ufl.udn.vn
Email: tuyensinh@ufl.udn.vn

Tư vấn tuyển sinh: https://forms.gle/ngP8v2NcmHmcZBdb6

Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng:
Website: https://khoaanh.ufl.udn.vn
Email: eng@ufl.udn.vn