CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TRUYỀN THÔNG

I. Thông tin tổng quát:
Mã trường: DDF
Mã ngành đào tạo: 7220201 (Đào tạo toàn khóa tại Đà Nẵng)
Chỉ tiêu: 80
Trình độ đào tạo: Đại học
Văn bằng tốt nghiệp: Đại học chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT
Thời gian đào tạo: 4 năm
Điều kiện tốt nghiệp:
– Cho đến thời điểm tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
– Tích lũy đủ số học phần quy định trong chương trình đào tạo;
– Điểm chung bình chung tích lũy của toàn khoá học đạt từ 2,00/4,00 trở lên;
– Có Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục Thể chất.
– Đạt Chuẩn đầu ra theo Quyết định về chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ và Tin học của Hiệu trưởng Trường Đại học ngoại ngữ.

II. Phương thức và Tổ hợp xét tuyển:
1.Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT (Mã xét tuyển: 301)
(“Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” ban hành theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ GD&ĐT.)
(Xem chi tiết tại đây)


2.Tổ hợp xét tuyển theo đề án của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng (Mã xét tuyển: 303)
(Xem chi tiết tại đây)


TT Tổ hợp Mã Tổ hợp
1 Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 D01
2 Toán + Vật lý+ Tiếng Anh*2 A01
3 Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2 D10
4 Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2 D15

3.Tổ hợp xét theo kết quả học tập THPT (Học bạ) (Mã xét tuyển: 200)
(Xem chi tiết tại đây)


TT Tổ hợp Mã Tổ hợp
1 Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 D01
2 Toán + Vật lý+ Tiếng Anh*2 A01
3 Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2 D10
4 Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2 D15

4.Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra trình độ năng lực của ĐHQG Tp. HCM năm 2024 (Mã xét tuyển: 402)
(Xem chi tiết tại đây)


5.Tổ hợp xét theo điểm thi THPT (Mã xét tuyển: 100)
(Xem chi tiết tại đây)


TT Tổ hợp Mã Tổ hợp
1 Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 D01
2 Toán + Vật lý+ Tiếng Anh*2 A01
3 Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 D96
4 Ngữ văn + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 D78

III. Chuẩn đầu ra (CĐR) của chương trình đào tạo:
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên ngành Tiếng Anh Truyền thông có khả năng:
CĐR 1: Thành thạo tiếng Anh trên các bình diện ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, diễn ngôn, đạt bậc 5/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
CĐR 2: Vận dụng các kỹ năng thực hành tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết, dịch) và kiến thức về văn bản hành chính để giao tiếp và truyền thông trong công việc.
CĐR 3: kiến thức về các vấn đề cốt lõi và nền tảng của ngành truyền thông, đặc biệt liên quan các lĩnh vực báo chí, marketing và quan hệ công chúng.
CĐR 4: kiến thức căn bản về khoa học xã hội, có kỹ năng thiết yếu về nghiệp vụ báo chí, quan hệ công chúng và truyền thông marketing.
CĐR 5: Vận dụng kiến thức về truyền thông và kiến thức về giao thoa văn hóa để giao tiếp hiệu quả trong môi trường làm việc toàn cầu.
CĐR 6: Phát hiện và tìm được giải pháp cho các vấn đề nảy sinh liên quan đến việc sử dụng tiếng Anh trong lĩnh vực truyền thông.
CĐR 7: Thực hiện các nghiên cứu về ngôn ngữ, giao tiếp ngôn từ, dịch thuật, giao thoa văn hóa trong mối quan hệ với truyền thông.
CĐR 8: Sử dụng ngoại ngữ thứ hai ở bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có kỹ năng công nghệ thông tin, kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp, có tư duy phản biện và sáng tạo, có năng lực đánh giá thông tin trong truyền thông kết hợp với các kỹ năng mềm để thích nghi với thế giới công việc không ngừng đổi mới với các yêu cầu ngày càng cao.
CĐR 9: đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm pháp lý và chuyên môn, có ý thức học tập suốt đời để phát triển nhân cách và phục vụ cộng đồng.

IV. Cơ hội việc làm và khả năng học tập sau đại học:
1. Cơ hội việc làm
Sinh viên tốt nghiệp CTĐT chuyên ngành Tiếng Anh Truyền thông có thể làm việc tại các công ty truyền thông và sự kiện Việt Nam và quốc tế, các cơ quan sử dụng tiếng Anh trong giao dịch, dịch thuật, đào tạo và nghiên cứu, các cơ quan hoạt động trong các lĩnh vực truyền thông đại chúng (các đài truyền hình, đài phát thanh, tòa soạn báo, hãng thông tấn, …), quan hệ công chúng và marketing (các bộ phận phụ trách quảng cáo, tiếp thị, tư vấn và chăm sóc khách hàng trong các tổ chức và doanh nghiệp).

2. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
– Theo học các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu về lĩnh vực truyền thông.
– Tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc sau đại học ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ học đối chiếu, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh và các ngành học liên quan tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
– Tự học và học tập suốt đời để phát triển bản thân, đáp ứng các yêu cầu của công việc và thăng tiến trong sự nghiệp.

V. Thông tin liên hệ 
Trang Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng:
Website: https://tuyensinh.ufl.udn.vn
Email: tuyensinh@ufl.udn.vn

Tư vấn tuyển sinh: https://forms.gle/ngP8v2NcmHmcZBdb6

Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng:
Website: https://khoaanh.ufl.udn.vn
Email: eng@ufl.udn.vn