NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH

I. THÔNG TIN CHUNG
Mã trường: DDF
Mã ngành đào tạo: 7140231
Chỉ tiêu: 45
Trình độ đào tạo: Đại học
Văn bằng tốt nghiệp: Đại học chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT
Thời gian đào tạo: 4 năm
Điều kiện tốt nghiệp:
– Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
– Tích lũy đủ số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo;
– Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học đạt từ 2,00/4,00 trở lên;
– Có Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất và Tin học;
– Đạt Chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ (Ngoại ngữ 1: Bậc 5, Ngoại ngữ 2: Bậc 3).

II. Phương thức và Tổ hợp xét tuyển
1.Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT (Mã xét tuyển: 301)
(Xem chi tiết tại đây)

2. Xét tuyển theo đề án của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng (Mã xét tuyển: 303)
(Xem chi tiết tại đây)

3. Tổ hợp xét theo kết quả học tập THPT (Học bạ) (Mã xét tuyển: 200)
(Xem chi tiết tại đây)

TT Tổ hợp Mã Tổ hợp
1 Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh D01

4. Tổ hợp xét theo điểm thi THPT (Mã xét tuyển: 100)
(Xem chi tiết tại đây)

TT Tổ hợp Mã Tổ hợp
1 Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh D01

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
– Thời gian học theo thiết kế: 8 học kỳ
– Tổng số tín chỉ: 140
– Mục tiêu và Chuẩn đầu ra

IV. Cơ hội việc làm và khả năng học tập sau đại học
Vị trí việc làm
– Giáo viên tiếng Anh các bậc THPT, THCS và TH.
– Giảng viên tiếng Anh tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu ngôn ngữ.
– Cán bộ chuyên trách tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục, tổ chức giáo dục.
– Cán bộ chuyên trách về dịch thuật tại các cơ quan phục vụ đối ngoại, các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ.
– Khởi nghiệp cung cấp các dịch vụ giáo dục liên quan đến dạy học tiếng Anh.

Khả năng học tập sau ĐH
– Các chương trình đào tạo sau đại học hiện có tại Khoa và Trường
+ Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Anh
+ Ngôn ngữ Anh
+ Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
– Các chương trình liên kết TESOL tại các cơ sở giáo dục ở nước ngoài (Victoria University of Wellington, New Zealand)

V. Thông tin liên hệ 
Trang Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng:
Website: https://tuyensinh.ufl.udn.vn
Email: tuyensinh@ufl.udn.vn

Tư vấn tuyển sinh: https://forms.gle/ngP8v2NcmHmcZBdb6

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng:
Website: http://khoaspnn.ufl.udn.vn
Email: khoaspnn@ufl.udn.vn