NGÀNH ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

I. Thông tin tổng quát
Mã trường: DDF
Mã ngành đào tạo: 7310608
Chỉ tiêu: 70
Trình độ đào tạo: Đại học
Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân
Đối tượng tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Điều kiện tốt nghiệp:
– Cho đến thời điểm tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
– Tích lũy đủ số học phần quy định trong chương trình đào tạo;
– Điểm chung bình chung tích lũy của toàn khoá học đạt từ 2,00/4,00 trở lên;
– Có Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục Thể chất.
– Đạt Chuẩn đầu ra.(Thực hiện theo Quyết định về chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ và Tin học của Hiệu trưởng Trường Đại học ngoại ngữ).

II. Phương thức và Tổ hợp xét tuyển
1. Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT (Mã xét tuyển: 301)
(Xem chi tiết tại đây)
2. Tổ hợp xét tuyển theo đề án của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng (Mã xét tuyển: 303)
(Xem chi tiết tại đây)
3. Tổ hợp xét theo kết quả học tập THPT (Học bạ) (Mã xét tuyển: 200)
(Xem chi tiết tại đây)

TT Tổ hợp Mã Tổ hợp
1 Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh D01
2 Ngữ văn + Toán + Tiếng Nhật D06
3 Toán + Lịch sử + Tiếng Anh D09
4 Toán + Địa lý + Tiếng Anh D10
5 Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh D14


4. Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra trình độ năng lực của ĐHQG Tp.HCM năm 2024 (Mã xét tuyển: 402)
(Xem chi tiết tại đây)
5. Tổ hợp xét theo điểm thi THPT (Mã xét tuyển: 100)
(Xem chi tiết tại đây)

TT Tổ hợp Mã Tổ hợp
1 Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh D01
2 Ngữ văn + Toán + Tiếng Nhật D06
3 Toán + Khoa học xã hội  + Tiếng Anh D96
4 Ngữ văn + Khoa học xã hội + Tiếng Anh D78

III. Chuẩn đầu ra của chương trình:
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Đông phương học có khả năng:
PLO1. Ứng dụng kiến thức thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn vào học tập và công việc.
PLO2. Ứng dụng kiến thức về lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, tôn giáo, quan hệ quốc tế của các quốc gia thuộc khu vực châu Á vào học tập và công việc.
PLO3. Thực hiện nghiên cứu khoa học về những chủ đề liên quan đến các chuyên ngành của Đông phương học.
PLO4. Tổ chức sự kiện liên quan đến hoạt động chính trị, văn hoá, xã hội và truyền thông.
PLO5. Phát triển tư duy độc lập, phản biện, và khả năng làm việc nhóm một cách hiệu quả.
PLO6. Sử dụng các kỹ năng thực hành ngoại ngữ và công nghệ thông tin trong học tập và công việc.
PLO7. Hình thành tư duy sáng tạo và khởi nghiệp.
PLO8. Xây dựng kỹ năng học tập suốt đời.
PLO9. Ứng dụng luật pháp, nghiệp vụ, đạo đức, quyền và nghĩa vụ công dân vào thực tế cuộc sống.

IV. Cơ hội việc làm và khả năng học tập sau đại học
Cơ hội việc làm
Sinh viên tốt nghiệp ngành Đông phương học có khả năng công tác trên các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy hoặc phục vụ trong các ngành liên quan có liên quan đến các quốc gia thuộc châu Á.Cụ thể, họ có thể đảm nhận công việc về các khu vực Đông Bắc Á, Nam Á và Đông Nam Á tại các trường đại học và cao đẳng, các viện nghiên cứu, các cơ quan đối ngoại, an ninh, truyền thông; các văn phòng đại diện, các doanh nghiệp nhà nước hoặc tư nhân; các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong nước hoặc nước ngoài.

Khả năng học tập sau đại học
– Tích lũy và vận dụng được kiến thức đã học để tiếp tục học tập, nghiên cứu sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
– Vận dụng được kiến thức đã học để tiếp cận, nắm bắt, vận dụng vào những lĩnh vực chuyên môn chưa học chuyên sâu ở nhà trường
– Tiếp cận được khoa học công nghệ mới, tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân và xã hội, cũng như nâng cao trình độ để tiếp nhận những vị trí quản lý ở các cơ quan, doanh nghiệp.

V. Thông tin liên hệ 
Trang Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng:
Website: https://tuyensinh.ufl.udn.vn
Email: tuyensinh@ufl.udn.vn

Tư vấn tuyển sinh: https://forms.gle/ngP8v2NcmHmcZBdb6

Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng:
Website: http://khoaqth.ufl.udn.vn
Email: interstudiesdn@ufl.udn.vn