NGÀNH NGÔN NGỮ THÁI LAN

I. Thông tin tổng quát
Mã trường: DDF
Mã ngành đào tạo: 7220214
Chỉ tiêu: 25
Trình độ đào tạo: Đại học
Văn bằng tốt nghiệp: Bằng Cử nhân
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo Quy định hiện hành.
Thời gian đào tạo: 4 năm
Điều kiện tốt nghiệp:
+ Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.
+ Tích lũy đủ tối thiểu 135 tín chỉ.
+ Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên.
+ Có chứng chỉ tiếng Thái đạt trình độ bậc 4 theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương.
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ 2 đạt trình độ bậc 3 theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương.
+ Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất và chứng chỉ tin học văn phòng

II. Phương thức và Tổ hợp xét tuyển
1. Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT (Mã xét tuyển: 301)
(Xem chi tiết tại đây)

2. Tổ hợp xét tuyển theo đề án của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng (Mã xét tuyển: 303)
(Xem chi tiết tại đây)

3. Tổ hợp xét theo kết quả học tập THPT (Học bạ) (Mã xét tuyển: 200)
(Xem chi tiết tại đây)

TT Tổ hợp Mã Tổ hợp
1  Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh D01
2  Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh D15
3  Toán + Địa lý + Tiếng Anh D10
4  Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh D14

4. Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra trình độ năng lực của ĐHQG Tp. HCM năm 2024 (Mã xét tuyển: 402)
(Xem chi tiết tại đây)

5. Tổ hợp xét theo điểm thi THPT (Mã xét tuyển: 100)
(Xem chi tiết tại đây)

TT Tổ hợp Mã Tổ hợp
1 Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh D01
2 Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh D15
3  Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh D96
4 Ngữ văn + Khoa học xã hội + Tiếng Anh D78

III. Chuẩn đầu ra của chương trình:
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Thái Lan có khả năng:
PLO1. Áp dụng kiến thức về chính trị, xã hội, pháp luật, kinh tế vào quá trình học tập và nghề nghiệp;
PLO2. Phân tích được các vấn đề liên quan ngôn ngữ, văn học, văn hóa, văn minh của Thái Lan
PLO3. Ứng dụng được công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc, đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định
PLO4. Giao tiếp, thuyết trình, thể hiện được quan điểm cá nhân.
PLO5. Sử dụng tiếng Thái đạt trình độ bậc 4/6 theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương
PLO6. Sử dụng ngoại ngữ 2 đạt trình độ bậc 3/6 theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương
PLO7. Biên phiên dịch tiếng Thái ở mức độ trung cấp các lĩnh vực đa dạng
PLO8. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá và cải tiến hoạt động đạt hiệu quả
PLO9. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm một cách hiệu quả hướng đến năng lực học tập suốt đời
PLO10. Thể hiện trách nhiệm công dân, tác phong chuyên nghiệp, có đạo đức trong học tập và hoạt động nghề nghiệp, có sức khỏe đảm bảo thực hiện tốt công việc

IV. Cơ hội việc làm và khả năng học tập sau đại học
Cơ hội việc làm: Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận công việc tại các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có sử dụng Tiếng Thái, các cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ, các cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối ngoại…
Khả năng học tập sau đại học: Có khả năng tiếp tục học Thạc sĩ tại Thái Lan

V. Thông tin liên hệ:
Trang Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng:
Website: https://tuyensinh.ufl.udn.vn
Email: tuyensinh@ufl.udn.vn

Tư vấn tuyển sinh: https://forms.gle/ngP8v2NcmHmcZBdb6