Chương trình LKĐT với nước ngoài trình độ thạc sĩ ngành Biên phiên dịch Hàn – Việt giữa Trường ĐHNN, ĐHĐN và Trường Cao học Anh ngữ Quốc tế (Hàn Quốc), đợt tuyển sinh tháng 02/2024

Thí sinh xem thông báo tại đây

Tải mẫu form 1form 2sample